Beleidsverklaring Schoonmaakplanning.nl

Schoonmaakplanning.nl is onderdeel van een ambitieus en maatschappelijk verantwoord familiebedrijf met een
hart voor mens en milieu. Wij bieden ons team een uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng
en investeren structureel in de ontwikkeling én het welzijn van onze mensen.

Ons team bestaat uitsluitend uit kwaliteit- en klantgedreven professionals die gaan voor het best haalbare
resultaat. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en samen met de relaties op zoek gaan naar continue
verbetering, is voor hen vanzelfsprekend. Afgelopen jaren zijn wij zodoende gestart met het neerzetten van
een unieke bedrijfscultuur.

Onze bedrijfscultuur is vertaald naar de belangrijkste ‘momenten van de waarheid’ en daarbij behorend
passend gedrag. Het gekozen passend gedrag is bepaald in samenspraak met het kernteam en
medewerkers en is omschreven.

Werken bij Schoonmaakplanning.nl betekent dat je de ‘momenten van de waarheid’ en het daarbij passend
gedrag kent en daar naar handelt. Daarnaast vragen wij onze collega’s de opdrachtgevers daarbij te
betrekken.

We willen een bedrijf zijn waar mensen met plezier werken. Tenslotte breng je hier veel tijd door. We willen
samen met onze medewerkers bouwen aan een toonaangevend bedrijf waarbij er ruimte is voor eigen inbreng
en ontwikkeling.

Met onze HR module zijn wij gestart met een resultaat- en ontwikkelcyclus waarin we constructief invulling
geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor we uiteindelijk onze gehele organisatie op een
hoger niveau brengen en continue verbetering toepassen.

Wij zijn ons bewust van het belang van duurzaam ondernemen, en trachten een goede balans te vinden tussen
mens, milieu en economie. Zodoende gaan wij voor duurzame samenwerkingsverbanden, duurzaam inkopen
van middelen en het contact met onze leveranciers. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken op diverse
manieren, en organiseren verschillende activiteiten voor het goede doel.

Wij willen 100% klimaatneutraal zijn en streven daarnaast naar continue verbetering op het gebied van
veiligheid en milieu. Wij voeren dit uit, door in overleg met de medewerkers, waar dit nodig is, veranderingen
in werkwijze of proces in te voeren. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar
voortdurende verbetering van ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Dit beleid wordt zowel mondeling als
schriftelijk binnen het bedrijf verspreid.

Instructie en overleg over de genoemde aandachtsgebieden en het toezicht hierop, hebben de hoogste
prioriteit in onze bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de procedures binnen ons bedrijf nog voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving. Indien veranderingen in wet- en regelgeving of op het gebied van
techniek, milieu etc. daartoe aanleiding geven, wordt ons beleid aangepast en aangescherpt.

Voor het continue verbeteren van de kwaliteits-, milieuzorg en arbeidsomstandigheden worden jaarlijks
doelstellingen opgesteld die we per kwartaal evalueren. Aanpassingen vinden plaats indien interne
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven of als het noodzakelijk geacht wordt ter optimalisering van onze
dienstverlening.